Co jsou to indexové akcie

Pro indexové akcie se používají různé názvy, také iShare, SPDR či ETF – Exchange Traded Fund (veřejně obchodovatelný fond). Obchodují se na světových burzách, a také jako akcie významných společností. Investování ETF probíhá podle přesného algoritmu.

Indexové akcie nebo také ETF se obchodují na světových burzách a jako akcie významných společností.

Indexové akcie nebo také ETF se obchodují na světových burzách a jako akcie významných společností.

Samotným algoritmem je přesné kopírování složení určitého zvoleného indexu podle známého složení aktiv v indexu. Když se jednou za čas změní složení indexu, je potřeba udělat stejné úpravy i v portfoliu ETF. Pokud se jednou za čas navyšuje nebo snižuje objem fondu, je důležité upravit pozice tak, aby dále kopírovaly složení indexu.

Indexové akcie mají své výhody:

  • jsou transparentní,

  • mají nízké náklady,

  • index získáte v jednom produktu,

  • jsou vysoce likvidní,

  • vysoká míra diverzifikace,

  • úzké spready.

Pro výběr podílového fondu se stanovují určitá kritéria:

  1. investiční strategie,

  2. kredibilita investičních společností, které mají na starosti vybraný fond,

  3. historie výnosů,

  4. poplatky.

1. Investiční strategie fondu bývá poměrně detailně popsána v jeho dokumentaci i marketingových materiálech. Takřka všechny fondy také zveřejňují tzv. benchmark (jednoznačně definovaný ukazatel, podle kterého chce srovnávat úspěšnost svého investování. Benchmarkem je téměř vždy index trhu, na kterém fond investuje. V některých případech se používá jasně definovaný vážený průměr několika indexů. Například, když je investiční strategií investice do amerických technologických firem, benchmarkem se stává index Nasdaq, když se jedná o investici do celoevropského dluhopisového fondu, je benchmarkem příslušný index evropských dluhopisů.

2. Pracovníci, kteří spravují investiční fond, dostávají odměny podle toho, jak je jejich fond výkonný, a jak obstojí ve srovnání s benchmarkovým indexem. V praxi se tedy setkáme spíše s označením benchmarkový index než investiční strategie fondu. Díky investici do ETF, která tento index kopíruje, získá investor jistotu, že jeho investiční strategie bude dodržována. Přímá investice do ETF vylučuje lidský faktor ze správy investice a nehrozí žádná selhání z aktivního řízení investic manažery.

3. Dosažené výnosy z minulosti poskytují investorům vodítko pro získání představ o tom, jaká by mohla být budoucí výnosnost fondu. U každého fondu je sice vždy zveřejněno zároveň i upozornění, že budoucí výnosy nelze garantovat na základě minulých výnosů, ale i tak se investoři k minulosti hodně přiklánějí. U nově otevíraného fondu se analyzuje historie předchozího fondu s podobným zaměřením od stejně správcovské společnosti.

4. Ve srovnávacích studiích je navíc jasně vidět, že většina podílových fondů v dlouhodobém časovém horizontu zaostává za zhodnocením svého benchmarkového indexu. Fondy také při porovnání své úspěšnosti neposkytují úplně relevantní informace. Akciový index odráží pouze růst hodnoty akcií, které jsou v daném indexu zahrnuty, ne dividendy, které držitelé akcií získávají. Naopak ETF pravidelně předávají dividendy z akcií v indexu svým investorům. Srazí si pouze poplatek na úhradu nákladů za svou činnost. V průměru by měl investorovi plynout vyšší výnos z investic do ETF než z investice do podílového fondu s totožným benchmarkovým indexem. Jinak řečeno v delším časovém horizontu přinesou svým investorům ETF vyšší zhodnocení a zároveň jsou i mnohem levnější, než obyčejné podílové fondy, kde mnohdy zaplatíte spoustu peněz, a ani nevíte za co.

Mimo těchto kritérií mají investice do ETF ještě další velmi velkou výhodu oproti běžným podílovým fondům. Je jí likvidita. U klasických podílových fondů je většinou určeno datum, kdy je možný výstup v průběhu životnosti fondu na určitý den v měsíci, či více dnů v měsíci. V tomto datu provede správce fondu výpočet čistého obchodního jmění na jeden podílový list a vyplatí investorům částku k výplatě (v případě, že o ni v dostatečném předstihu zažádají). Výplata prostředků proběhne většinou týden poté. Výstup z ETF probíhá zadáním pokynu k prodeji obchodníkovi s cennými papíry. Jakmile přijme obchodník od investora pokyn, proběhne prodej na burze během několika vteřin. Burzy fungují každý pracovní den. Prostředky může investor investovat do jiného fondu nebo akcie obchodované na burze takřka okamžitě. Jestliže chce použít peníze pro jiné účely, musí počkat na vypořádání obchodu, což trvá asi 2 až 3 dny.

Na zisky z držení ETF se vztahují stejné daňové podmínky jako na akcie a podílové listy. ETF navíc nejsou zatím dostupné na české burze, i když je celá řada českých obchodníků s cennými papíry, kteří investice na amerických a evropských burzách zprostředkovávají. Je ovšem potřeba počítat s tím, že investoři nesou náklady na konverzi měny a riziko oslabení cizích měn proti koruně. Obchodníci nabízejí většinou směnu z korun za podobných podmínek jako banky.

Na amerických i evropských burzách jsou investorům k dispozici ETF, které kopírují stovky různých indexů. Investoři tak mohou provést takřka jakoukoliv obvyklou investiční strategii. Mohou své pokyny k nákupu či prodeji zadávat buď osobně na pobočkách obchodníků, telefonicky či pomocí internetu. Na zahraničních burzách je obchodníků s cennými papíry, kteří zprostředkují investice tohoto druhu, celá řada.

mm

Autor: Ivo Mahler

Miluji obchodování na trzích a vše kolem toho. Když jsem se poprvé seznámil s CFD deriváty, byl jsem očarován možností obchodovat velké objemy s relativně malým kapitálem. Tak jako v životě je ale nahoře i dole, takže byly doby lepší i horší. Nyní se již považuji za zkušeného obchodníka, který neobchoduje srdcem, ale rozumem. Když neobchoduji, rád píši články sem na Investomanii, vzdělávám se nebo se toulám přírodou.
Štítky , , , , , , , , , .Záložka pro permanentní odkaz.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *