Jak danit investice – Nemovitosti

Pronajímáte nemovitost? A víte, jak správně nájem zdanit? Víte, kdy je nutné zdanit příjem z prodeje nemovitosti, a kdy se daň z příjmů neplatí?

Při vyplňování daňového přiznání dbejte na správnost a přesnost, ať neplatíte více, než musíte.

Při vyplňování daňového přiznání dbejte na správnost a přesnost, ať neplatíte více, než musíte.

Pronájem

Příjem z pronájmu nemovitostí je daněn podle §9 zákona o daních z příjmů. Musí být uveden v příloze číslo dvě u daňového přiznání. Pokud chcete příjmy z nájmu o něco snížit, je to možné. Tedy v případě, že jste vynaložili výdaje na dosažení těchto příjmů, na zajištění a udržení (náklady správce nemovitosti, opravy, inzerci a jiné). Stejně jako u podnikání i zde je možné uplatnit paušální výdaje ve výši 30 %. Částka však, podle §9 odst. 4 zákona o daních z příjmů, nesmí překročit 600 tisíc korun za rok.

Stejně jako jiní podnikatelé fyzické osoby i vy, jako pronajímatel nemovitosti, musíte vést jednoduché účetnictví.

Poplatníci mající příjmy z nájmu a uplatňující u těchto příjmů skutečné výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení vedou záznamy o příjmech a výdajích vynaložených na dosažení, zajištění a udržení příjmů v časovém sledu, evidenci hmotného majetku, který lze odpisovat, evidenci o tvorbě a použití rezervy na opravy hmotného majetku, pokud ji vytvářejí, evidenci o pohledávkách a dluzích ve zdaňovacím období, ve kterém dochází k ukončení nájmu, a mzdové listy, pokud vyplácejí mzdy” (§9 odst. 6 zákona o daních z příjmů).

Jako základ daně se bere příjem z nájmu, od kterého jsou odečteny prokazatelné výdaje nebo paušál. Jestliže máte k pronájmu více nemovitostí, pak u všech musíte uplatnit stejný způsob, buď odečtete skutečné výdaje, nebo u všech použijete paušál. Nemůžete však na jednu nemovitost použít odečet pomocí skutečných výdajů a na druhou paušál. V daňovém přiznání je pak uveden součet příjmů a výdajů za všechny nemovitosti. Dílčím základem daně je rozdíl mezi příjmy a výdaji, který musí být kladný. V případě ztráty z pronájmů nelze tuto ztrátu uplatnit proti příjmům z podnikání, příjmům z prodeje cenných papírů, atd.

Zprávu a pronájem nemovitosti můžete provozovat i jako živnost. Pak se všechny příjmy a výdaje, které se vztahují na provoz živnosti daní podle §7. Výjimkou není ani kombinace pronájmu nemovitosti, jako živnostník, kdy se daní podle zmíněného §7 a pronájmu, jako soukromá osoba a danění podle §9.

Prodej

Při prodeji se příjem daní podle §10 jako ostatní příjmy. Je uveden v příloze číslo dvě v daňovém přiznání. Jaké výdaje můžete uplatnit pořizovací cenu nemovitosti a náklady, které vznikly spolu s prodejem (provize pro RK, daň z převodu nemovitosti). Daň z převodu nemovitosti bude od 1.4 2016 platit vždy jen kupující. Když máte nemovitost ve vlastnictví déle jak 5 let, je příjem z prodeje osvobozený od daně z příjmů. Dále je příjem osvobozen v případě, že si do jednoho roku za peníze z prodeje pořídíte vlastní bydlení. Pokud nemovitost zdědíte a poté prodáte, nemusíte čekat pět let nebo dva roky v případě, že ji používáte k vlastnímu bydlení. Stačí, aby tuto podmínku splňoval zemřelý. V případě, že nemovitost dostanete darem, to ovšem neplatí.

mm

Autor: Martina Mádlová

Ráda píši a informuji o dění ve světě forexu, financí a investování. Baví mě neustále se vzdělávat a proto jsem se vrhla i do tohoto dynamického oboru. Je mi 31 let a letos jsem dokončila dálkové studium na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích. Mojí prioritou je pečlivost, flexibilita, férové jednání a rychlá reakce na dění ve světě financí. Vždy se ráda přiučím něco nového, nastuduji kus nové informace a předám dál naším čtenářům.
Štítky , , , .Záložka pro permanentní odkaz.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *