Call Opce

Call Opce

Jedná se tzv. o nákupní opci, jenž svému majiteli dává právo nakoupit instrument za předem stanovenou cenu. Vypisovatel opce naopak jejím prodejem získává okamžitou finanční prémii, avšak se zavazuje prodat instrument za dohodnutou cenu, i kdyby měla být naprosto mimo aktuální tržní cenu.

Ve světě binárních opcí lze pouze kupovat call opce, a to od brokera. Nákupem call opce zaplatíme fixní částku a získáváme tím právo na plnění, pokud v době expirace skončí opce tzv. v penězích. Plnění záleží na typu opce, zdali binární, popř. one touch atd., a také na době její expirace. Pokud bude kurz v době expirace opce nižší, než který jsme si v opci koupili (u binárních opcí je to zpravidla tržní kurz z doby nákupu), z opce nezískáváme žádné plnění. To však není případ pro opcí, kdy je možné se “pojistit” a získat částečné plnění i v případě, že opce expiruje mimo peníze.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *