Opce v penězích

Opce v penězích

Situace, kdy pro nás držení opce představuje již čistý zisk. Často se lze setkat s anglickým výrazem „In the money“.

Podobné situace jsou opce na penězích (at the money) či opce mimo peníze (out of the money).