Opční prémium

Opční prémium

Jedná se o částku, kterou kupující opce platí vypisovateli opce.

Pro kupujícího se jedná o předem známý a jediný náklad s tím, že očekává zisk, který je však nejistý. Pro vypisovatele opční prémie naopak představuje zisk, který inkasuje ihned, ale naopak ztráty jsou pro něj neznámé a představují pro něj riziko.