Co je dobré vědět o burze?

Burza je místo, kde se organizuje trh s investičními nástroji. Lze zde nakupovat a prodávat různé nástroje (cenné papíry, investiční certifikáty, warranty, futres, aj.). Patří mezi základní součásti kapitálového trhu. Za jakých podmínek můžete na burzách obchodovat, a jak se vyvíjely obchody na burze?

Obchodování na burze má své zákonitosti a specifika.

Obchodování na burze má své zákonitosti a specifika.

Slovo „burza“ patří mezi velmi důležitá slova v oblasti investování. Nejvíce investory pravděpodobně zajímají burzy cenných papírů. Burza jako instituce má určitou právní formu, své sídlo, pravidla obchodování i vypořádání. Je na ní určeno s čím, kde, kdy a jak se obchoduje a kdo smí obchodovat. Dále je určeno kolik je možné obchodovat (loty a jejich násobky), jak se tvoří cena, a jaké jsou poplatky. Burza je typ obchodu, kde se obchoduje se zaměnitelnými jednotkami (cenného papíru, barelu ropy, unce stříbra či třeba bušl kukuřice).

Např. Na akciové burze se obchoduje s akciemi. Informaci o poptávaných kusech určité akcie putují pomocí obchodníků s cennými papíry na burzu, a to ovlivňuje kurzy těchto akcií.

Burzy ukazují i situaci hospodářského vývoje.

Počátky burz můžeme hledat již ve středověku. Již před pěti sty lety se začalo obchodovat s cennými papíry, zejména obligace a poté akcie. Nejen odhad budoucích zisků akcionáři spoluvlastněných firem a jejich odměny v podobě dividend je důvodem, proč by měla burza ukazovat i možný vývoj hospodářského vývoje. Kurzovní lístky odrážejí očekávání ekonomů a ovládají hospodářský život.

V Čechách fungují dvě akciové burzy

První ze dvouch našich burz, a také asi nejznámější, je Burza cenných papírů Praha. Zatímco v minulosti museli všichni na veškeré burzovní operace, kurzy akcií a jiných cenných papírů nahlížet do novin a pro zobrazení cenového grafu mít po ruce tužku a papír, dnes si již kurzovní lístky, cenové grafy apod. můžeme prohlédnout snadno pomocí počítače a internetu.

kurzovni-listek

Kurzovní lístek akcií obchodovaných na Burze cenných papírů Praha 27. 10. 2015. Zdroj: BCPP.

Vysvětlivky k obrázku: Akcie na kurzovním lístku jsou napsány zkráceně tzv. tickerem a kódem ISIN. Cena akcie, zobchodované objemy v kusech a korunách jsou platné pro zobrazený den. Poslední sloupec ukazuje, v jakém režimu byly akcie obchodovány (na různých trzích). Prime a Standard trh patří mezi regulované, tituly, které se zde obchodují, jsou přísně kontrolované. Volný trh (Free) není regulovaný. Změna udává, o kolik procent se změnil kurz oproti dni předchozímu.

Druhou českou burzou je RM-Systém, česká burza cenných papírů a.s.. I tato burza může organizovat oficiální regulovaný trh s cennými papíry, pokud splňují zákonné podmínky pro přijetí na tento trh a zároveň zde může probíhat i volný trh jako obchodní systém.

Jeden cenný papír je možné obchodovat na více burzách

Akcie jedné společnosti mohou být klidně obchodovány na dvou i více různých burzách v různých státech (i rozdílných světadílech). Na Burze cenných papírů v Praze se obchodují souběžně některé tituly ze zahraničí, které jsou registrované na jiném trhu. Najdeme zde například akcie pojišťovny VIG nebo Erste bank. Na kurzovním lístku je pak možné vidět, jaký je kurz v naší měně.

I ve druhé naší burze lze za koruny nakoupit cizí akcie (např. Nokia). U akcií, které jsou uvedeny na volném trhu, není potřeba plnit informační a jiné povinnosti dané zákonem o podnikání na kapitálovém trhu.

Jaký přístup zvolíte vy aneb několik pojmů, které musíte znát?

  • Fundamentální přístup – ti, kdo jsou zastánci tohoto přístupu, vychází z toho, že každá akcie má určitou vnitřní hodnotu, která se zajišťuje za pomoci rozdílných modelů a berou v potaz fundamentální data EPS, P/E, PEG, EBITDA a další. Přístup je charakteristický zejména hledáním takových akcií, jejichž tržní hodnota je pod vnitřní hodnotou. Mimo to si hlídají ještě i ekonomické údaje prostředí – inflace, nezaměstnanost, úrokové sazby, hospodářský růst a jiné. Tento přístup má ovšem i své nevýhody. Údaje o společnosti je složité sledovat průběžně, člověk se musí orientovat ve finančních výkazech a účetnictví.

  • Technický přístup – zde je nutné studovat grafy, informace o cenách a indikátory. Obchodník se při tomto přístupu snaží rozeznat v grafu ceny, které nastaly v minulosti, a podle toho odhaduje, jak se budou dále pohybovat. Základem, pro využití tohoto modelu je předpoklad, že se ceny budou opakovat. Obchodníci jsou přesvědčeni, že veškeré informace, které jsou důležité, najdou v grafu.

  • Mechanický přístup – tento přístup spočívá v tom, že jsou pevně a přesně určené vstupní a výstupní podmínky. Pokud jsou splněny, vstupuje se do pozic. Velkou výhodou může být značná psychologická podpora za předpokladu, že je metoda správně otestována.

Většina obchodníků používá v současné době hlavně technickou analýzu.

Jaká bude vaše pozice?

  1. LONG (dlouhá pozice) – investor stojí na straně těch, kteří očekávají růst aktiva (dané aktivum kupujete – akcie, futures).

  2. SHORT (krátká pozice) – stojíte na straně těch, kteří si myslí, že cena poklesne a dané aktivum prodáváte.

mm

Autor: Ivo Mahler

Miluji obchodování na trzích a vše kolem toho. Když jsem se poprvé seznámil s CFD deriváty, byl jsem očarován možností obchodovat velké objemy s relativně malým kapitálem. Tak jako v životě je ale nahoře i dole, takže byly doby lepší i horší. Nyní se již považuji za zkušeného obchodníka, který neobchoduje srdcem, ale rozumem. Když neobchoduji, rád píši články sem na Investomanii, vzdělávám se nebo se toulám přírodou.
Štítky , , , , .Záložka pro permanentní odkaz.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *