Mají dlouhodobé dluhopisy vyšší úrokové riziko než krátkodobé dluhopisy?

Když investor kupuje korporátní dluhopis, skutečně kupuje část dluhu společnosti. Tento dluh je vydán se specifickými podrobnostmi týkajícími se pravidelných kupónových plateb, jistiny dluhu a časového období do splatnosti dluhopisu.

Dlouhodobé dluhopisy mají vyšší úrokové riziko.

Dlouhodobé dluhopisy mají vyšší úrokové riziko.

Další koncept, který je důležitý pro pochopení úrokového rizika v dluhopisech, spočívá v tom, že ceny dluhopisů jsou nepřímo spojené s úrokovými sazbami. Když úrokové sazby narostou, ceny dluhopisů klesají a naopak.

Existují dva hlavní důvody, proč dlouhodobé dluhopisy podléhají vyššímu úrokovému riziku než krátkodobé: 

  • Existuje větší pravděpodobnost, že úrokové sazby se zvýší (a tím negativně ovlivní tržní cenu dluhopisu) v delším časovém období než v kratším období. V důsledku toho mohou investoři, kteří kupují dlouhodobé dluhopisy, ale poté se je pokoušejí prodat před splatností, čelit hluboké diskontované tržní ceně ve chvíli, kdy prodávají. U krátkodobých dluhopisů toto riziko není tak významné, protože změny úrokových sazeb nejsou v krátkodobém horizontu tak velké. Krátkodobé dluhopisy se také lépe drží až do splatnosti, čím se zmírňuje obava investora ohledně vlivu změny cen cenných papírů, které ovlivňují úrokové sazby.

  • Dlouhodobé dluhopisy mají delší dobu splatnosti než krátkodobé dluhopisy. Z tohoto důvodu bude mít daná změna úrokové sazby větší dopad právě na ty dlouhodobé. Tento koncept trvání může být obtížně konceptualizován, ale lze o tom uvažovat jako o době, po kterou bude váš dluh ovlivněn změnami v úrokových sazbách.

Jak úrokové riziko ovlivňuje dluhopisy 

Úrokové riziko vzniká, když absolutní úroveň úrokových sazeb kolísá. Úrokové riziko přímo ovlivňuje hodnoty cenných papírů s pevným výnosem. Riziko spojené s růstem úrokových sazeb způsobuje pokles cen dluhopisů a naopak. Úrokové riziko ovlivňuje ceny dluhopisů a všichni držitelé dluhopisů čelí tomuto typu rizika. Jak bylo uvedeno výše, je důležité si uvědomit, že s rostoucími úrokovými sazbami klesají ceny dluhopisů. Když se úrokové sazby zvyšují a nové dluhopisy s vyššími výnosy než starší cenné papíry jsou vydávány na trhu, mají investoři tendenci nakupovat nové emise dluhopisů, aby využili vyšší výnosy. Proto jsou starší dluhopisy založené na předchozí úrovni úrokové sazby nižší. A také proto investoři a obchodníci prodávají své staré dluhopisy a jejich ceny se snižují.

Naopak, když úrokové sazby klesají, ceny dluhopisů mají tendenci se zvyšovat. Jakmile úrokové sazby klesnou a nové dluhopisy s nižšími výnosy než starší cenné papíry s pevným výnosem jsou vydávány na trhu, vzniká menší pravděpodobnost, že si investoři koupí nové emise. Proto starší dluhopisy, které mají vyšší výnosy, mají také tendenci navyšovat cenu.

Předpokládejme například, že schůzka Federálního výboru pro otevřený trh bude příští středu a mnozí obchodníci a investoři se obávají, že se zvýší v příštím roce úrokové sazby. Po schůzi se výbor rozhodne je opravdu zvýšit na tři měsíce. Ceny dluhopisů proto klesají, protože nové dluhopisy jsou vydávány za vyšší výnosy za tři měsíce.

Jak mohou investoři snížit úrokové riziko

Investoři mohou snížit úrokové riziko pomocí forwardových smluv, úrokových swapů a futures. Pro investory je snížení úrokového rizika důležité proto, aby se snížila nejistota ze změn sazeb, které ovlivňují hodnotu jejich investic. Toto riziko je vyšší u investorů v dluhopisech, investičních fondech s nemovitostmi a dalších aktivech, v nichž dividendy tvoří zdravou část peněžních toků.

Investoři mají především obavy z úrokového rizika, obávají se inflačních tlaků, nadměrných vládních výdajů či nestabilní měny. Všechny tyto faktory mají schopnost vést k vyšší inflaci, což vede k vyšším úrokovým sazbám. Ty jsou špatné zejména pro fixní výnosy, protože zhoršují peněžní toky.

Forwardové smlouvy jsou dohody mezi dvěma stranami, přičemž jedna strana platí druhou, aby uzamkla úrokovou sazbu po delší dobu. Jedná se o obezřetný krok ve chvíli, kdy jsou sazby příznivé. Samozřejmě negativum tohoto kroku je, že společnost nemůže využít možného poklesu sazeb. Jako příklad lze uvést majitele domů, kteří nízké úroky využívají k refinancování svých hypoték. Jiní mohou přejít z hypotéky s nastavitelnou sazbou na hypotéky s pevnou úrokovou sazbou.

Úrokové swapy jsou dohody mezi dvěma stranami, ve kterých se dohodly, že navzájem uhradí rozdíl mezi pevnými úrokovými sazbami a pohyblivými úrokovými sazbami. V podstatě jedna strana přebírá úrokové riziko a je za to kompenzována.

Futures se podobají forwardovým smlouvám a úrokovým swapům, s výjimkou případů, kdy existuje zprostředkovatel. To způsobuje, že je celé uspořádání dražší, ale existuje menší šance, že jedna strana nesplní své povinnosti. Jedná se o nejvíce likvidní volbu pro investory.

mm

Autor: Martina Mádlová

Ráda píši a informuji o dění ve světě forexu, financí a investování. Baví mě neustále se vzdělávat a proto jsem se vrhla i do tohoto dynamického oboru. Je mi 31 let a letos jsem dokončila dálkové studium na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích. Mojí prioritou je pečlivost, flexibilita, férové jednání a rychlá reakce na dění ve světě financí. Vždy se ráda přiučím něco nového, nastuduji kus nové informace a předám dál naším čtenářům.
Štítky , , , , , .Záložka pro permanentní odkaz.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *