Pomůže znalost finančních trhů zvýšit výnosy investic?

Tyto oblasti se často vzájemně zaměňují jedna za druhou. Proto se podíváme na maličkosti, které tyto typy trhů, v oblasti investičního světa, odlišují.

Znalost finančních trhů je z hlediska výnosů investic velmi důležitá.

Znalost finančních trhů je z hlediska výnosů investic velmi důležitá.

Finanční trh je místem, které spojuje kupující a prodávající, aby mohli realizovat své obchody s finančními aktivy, mezi které můžeme zařadit například akcie, dluhopisy, komodity, deriváty či měny. Cílem finančního trhu je nastavení cen pro mezinárodní obchod, získání kapitálu a přesun likvidity a rizika. Ačkoliv existuje mnoho komponent finančního trhu, mezi nejčastěji používané se řadí nepochybně peněžní a kapitálové trhy.

Peněžní trhy se využívají při krátkodobé bázi, a to obvykle pro aktiva se splatností do jednoho roku. Kapitálové trhy se naopak používají pro dlouhodobá aktiva, která mají splatnost do jednoho roku. Kapitálové trhy zahrnují akciový a dluhopisový trh. Peněžní a kapitálový trh společně tvoří značnou část z finančního trhu a jsou často využívané pro řízení likvidity a rizik ze strany firem či korporací, vlád i jednotlivců.

Kapitálové trhy

Kapitálové trhy jsou pravděpodobně nejvíce sledované trhy. Trhy s akciemi i dluhopisy jsou pečlivě sledovány a jejich denní pohyby se analyzují pro celkový ekonomický stav světových trhů. V důsledku toho jsou také pečlivě zkoumány instituce, které na kapitálových trzích působí. Může se jednat o akciové burzy, investiční banky i různé typy korporací, mezi které můžete zařadit například nebankovní instituce v podobě pojišťoven.

Instituce, které působí na kapitálových trzích, mají přístup k získání kapitálu pro své dlouhodobé potřeby, kam lze zařadit fúze a akvizice, rozšíření podnikatelské činnosti nebo založení úplně nového byznysu. Společnosti, které získávají peníze pro tyto dlouhodobé potřeby, přicházejí na jeden nebo více kapitálových trhů. Na dluhopisovém trhu mohou společnosti emitovat korporátní dluhopisy a státní subjekty naopak využít dluhopisy státní či municipální. Firmy také mohou získat peníze na akciovém trhu veřejnou nabídkou akcií. Státní subjekty většinou veřejně na akciovém trhu neobchodují. Společnosti a státní subjekty, které emitují dluhopisy nebo provádějí veřejnou nabídku akcií, jsou považovány za prodávající.

Kupující (investoři) nakupují akcie nebo dluhopisy od prodávajících a obchodují s nimi. Pokud prodávající poprvé umisťují finanční nástroje na trh, jedná se o primární trh. V případě, že se jedná o nástroje již emitované, které se na trhu obchodují, jedná se o trh sekundární. Prodávající získávají peníze z prodeje finančních nástrojů na primárním trhu, ale to ještě neznamená, že by je nezajímal i cenový vývoj na sekundárním trhu. Kupující finančních nástrojů na kapitálovém trhu mají sklony k tomu využívat zdroje, které jsou zaměřené na dlouhodobější investice.

Kapitálové trhy jsou rizikové a nepoužívají se většinou pro krátkodobé investování finančních prostředků. Mnoho investorů jde na kapitálový trh z toho důvodu, že si chtějí našetřit na důchod nebo na vzdělání svých děti. Obvykle tedy mají nastavený dlouhodobý investiční horizont. Bývají to mladší ročníky, kterým nevadí více riskovat.

Peněžní trhy

Peněžní trhy jsou obvykle přístupné nastejno s trhy kapitálovými. Zatímco jsou investoři ochotni postupovat vyšší riziko a mají větší trpělivost, která je při investování na kapitálových trzích nutností, peněžní trhy jsou dobrým místem, kam uložit své finance jen na kratší čas – většinou na období jednoho roku a méně. Na peněžních trzích se můžete setkat třeba se státními pokladničními poukázkami, depozitními certifikáty, komerčními papíry, úvěry s kolaterálem nebo směnkami. Působí na nich hlavně komerční i centrální banky.

Peněžní trhy poskytují řadu funkcí pro individuální, korporátní či státní entity. Hlavním důvodem vstupu je často likvidita. Při emisi krátkodobého dluhu bývá většinou cílem pokrytí provozních nákladů nebo pracovního kapitálu společnosti, a ne získání velkého objemu peněz pro větší projekty či plány. Společnosti mohou také chtít investovat finanční prostředky tzv. přes noc a hledají na peněžních trzích různé možnosti. Také mohou potřebovat pokrýt náklady, které jsou spojené s výplatou mezd, a tak se podívají na peněžní trhy, jak by jim mohly pomoci. Peněžní trhy hrají klíčovou roli při zajišťování toho, že si společnosti a státy udrží přiměřenou úroveň likvidity na denní bázi, a to bez nutnosti brát si dražší půjčku, pokud prostředky dojdou, nebo mít přebytek zdrojů a nevyužít příležitost pro získání krátkodobých úrokových výnosů za zapůjčení těchto zdrojů těm, kteří je potřebují.

Na druhé straně využívají investoři peněžní trhy k zainvestování finančních prostředků bezpečným způsobem. Nesou nižší riziko. Proto na ně někteří investoři vstupují a očekávají, že je pro ně také snadno dostupná i likvidita.

Malá rada na závěr

Existují některé podobnosti i rozdíly mezi kapitálovými a peněžními trhy. Z pohledu prodávajícího či emitenta poskytují oba trhy nezbytnou obchodní funkci. Tou je udržování přiměřené úrovně financování, což je cíl, kvůli kterému prodávající vstupují na tyto trhy, i když v návaznosti na jejich potřeby v oblasti likvidity a časového horizontu si vybírají jeden konkrétní z nich. Podobně kupující či investoři mají jedinečné důvody, proč si jeden z těchto trhů vybrat.

Kapitálové trhy nabízejí rizikovější investice. Peněžní trhy zase bezpečnější aktiva. Ruku v ruce s tím jdou výnosy, které jsou na peněžních trzích nižší oproti kapitálovým. Velikost výnosů na kapitálovém trhu má často přímou korelaci s úrovní rizika, ale samozřejmě ne vždy to musí nutně platit. Ačkoliv jsou některými lidmi trhy považované za efektivní v dlouhodobějším horizontu, krátkodobé neefektivity umožňují investorům využít anomálií a získat vyšší výnosy, které nemusí odpovídat úrovni podstupovaného rizika. Takové anomálie se snaží investoři na kapitálových trzích odhalit. Přestože jsou peněžní trhy považovány obecně za bezpečné, občas zaznamenají negativní výnosy u některých investičních nástrojů.

mm

Autor: Martina Mádlová

Ráda píši a informuji o dění ve světě forexu, financí a investování. Baví mě neustále se vzdělávat a proto jsem se vrhla i do tohoto dynamického oboru. Je mi 31 let a letos jsem dokončila dálkové studium na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích. Mojí prioritou je pečlivost, flexibilita, férové jednání a rychlá reakce na dění ve světě financí. Vždy se ráda přiučím něco nového, nastuduji kus nové informace a předám dál naším čtenářům.
Štítky , , , , .Záložka pro permanentní odkaz.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *