Finanční deriváty

Finanční deriváty

Pojem finanční derivát lze vysvětlit jako finanční nástroj odvozený od jiného, již existujícího. Často se základnímu finančnímu produktu, od kterého je odvozováno, říká podkladový.

Jako podkladový nástroj (lze se běžně setkat i s označením instrument), zde může sloužit například cenný papír typu dluhopis. Odvozený finanční nástroj – derivát – může být derivát typu Contract for Difference, neboli CFD.

Podobný příklad může být s hypotékou – hypotéka je základní finanční produkt, a odvozený – derivovaný – finanční produkt můžou být Collateralized Debt Obligations, tzv. CDO, kterým se často připisuje vliv za způsobení hypoteční krize v letech 2007-2009.

Jiným příkladem finačního derivátu mohou být opce. Samotné opce lze chápat jako finanční derivát podkladového aktiva například akcie. Instrument odvozený od akcie může být opce. Samotná opce, která je již derivátem, však může ještě sloužit i jako podkladové aktivum, například pro binární opce. To je defakto derivát derivátu.

Mohou být ale i deriváty derivátu derivátu, jako některé CFD. Napřílad CFD na ETF – Electronically Traded Funds (elektronicky obchodovatelné fondy) je derivát z derivátu ETF. Samotné ETF je ale také derivát z podílových fondů. A přitom i na podílové fondy lze pohlížet jako na deriváty z investice do akcií.

Komentáře jsou uzavřeny.