Klienti mohou po krachu banky získat víc peněz

V určitých případech se limit pro zákonné pojištění vkladů zvyšuje na dvojnásobnou částku dosavadního stavu. Jedná se o 200 tisíc eur (asi 5,4 milionu korun). Může se jednat například o prodej nemovitosti na bydlení, příjem z dědictví či vypořádání po rozvodu. Tato vyšší částka pojištění se ovšem vztahuje pouze na částky, které přišly na účet maximálně tři měsíce před krachem banky.

Ministerstvo financí vycházelo při určování částky 200 tisíc eur zejména z cen nemovitostí.

Ministerstvo financí vycházelo při určování částky 200 tisíc eur zejména z cen nemovitostí.

Začátek ledna přináší pro klienty bank či záložen pozitivní změnu. V určitých případech se zvyšuje limit pro zákonné pojištění na dvojnásobek. Jedná se o reakci na směrnici Evropské unie. Základní hranice pojištění u vkladů do 100 tisíc eur (asi 2,7 milionu korun) pro jednoho střadatele u jedné banky platí i nadále. V určitých případech mohou lidé nově využít limit 200 tisíc eur (kolem 5,4 milionu korun).

Vyšší částka se může použít v určitých životních situacích, např. u transakcí, které většinou probíhají tak, že se zaplatí jedna vysoká částka. Pro klienty je pak komplikovanější, aby tuto částku rozdělili u více finančních institucí, kvůli základnímu pojištění. Tato ochrana je však krátkodobá a platí jen tři měsíce od připsání platby. I nadále je tak bezpečnější rozdělit částky nad 100 tisíc eur mezi více institucí.

Na 200 tisíc eur jsou nyní pojištěny příjmy z prodeje soukromé nemovitosti k bydlení, u dědického řízení či pro vypořádání společného jmění manželů u rozvodu. Další výjimku tvoří i jednorázová výplata z penzijního fondu třetího pilíře či výplata pojistného plnění kvůli invaliditě nebo smrti, také odstupné, odbytné či odchodné podle zákoníku práce. Poslední možností je pak pojistné plnění nebo odškodnění za újmu utrpěnou v důsledku trestného činu nebo neoprávněného rozhodnutí o vazbě, trestu a ochranné opatření. Ministerstvo financí vycházelo při určování částky 200 tisíc eur zejména z cen nemovitostí. Stačit by tak mělo pro 90 až 95 procent všech transakcí s rodinnými domy či byty v Česku. Evropská směrnice nestanovuje přesnou částku pouze to, že částka má být vyšší než 100 tisíc eur.

Maximálně tři měsíce před krachem banky

Vyšší částka pojištění se vztahuje pouze na finance, které přišly na účet během tří měsíců před tím, než banka skončila. Je to den, kdy Česká národní banka vydala oznámení o neschopnosti finanční instituce dostát svým závazkům. Majitel účtu, který chce využít výjimku, se musí přihlásit do dvou měsíců od krachu banky na Fondu pojištění vkladů a dodat potřebné dokumenty. Fond mu musí nejdéle do čtyř měsíců oznámit, zda jeho žádost uznal a k tomu další podrobnosti ohledně výplaty. Ta by měla také začít nejdéle do čtyř měsíců ode dne krachu instituce. Fond pojištění původně chtěl variantu, podle které by se tyto výjimečné platby museli evidovat průběžně hned poté, co jsou připsány na účet. Mělo by se tím prý zamezit zneužití při zpětném prokazování a nehrozily by soudní spory mezi klienty a fondem. Tento návrh ovšem přijat nebyl, protože podle ministerstva financí by se zvýšily náklady a znamenalo by to komplikace pro finanční domy i klienty.

V určitých případech i odstupné ano

Česká úprava nezahrnuje do vyššího limitu příjmy spojené se svatbou (věno nebo svatební dary). Podle ministerstva financí je totiž nelze prokázat tak, aby to bylo dostatečně věrohodné a nezneužitelné. Oproti jiným případům je také u těchto příjmů větší možnost rozložit si je do různých bank.

Zákon stanovuje, jaké dokumenty jsou u každého případu potřeba. Mohou to být doklady z katastru nemovitostí, rozhodnutí soudu o dědictví nebo vypořádání společného jmění apod.

Fond vidí, jako potencionálně zneužitelné, případy odstupného při ukončení pracovního poměru, protože tady stačí pouze potvrzení od zaměstnavatele. I přesto se tato výjimka do zákona dostala. Vyšší limit je však podle fondu nadbytečný i proto, že ve většině případů není odstupné ani tak vysoké, jako je limit základního pojištění. Podle Českého statistického úřadu z roku 2013 nepřesahovalo zákonné odstupné částku 960 korun v 98 procentech případů.

Ministerstvo financí evidovalo ke konci roku 2014 čtyři velké, dvě střední a dvě malé banky, což činilo průměrně tři tisíce účtů, kde denní zůstatek překračoval 100 tisíc eur. Kolik z nich by mohlo případně splňovat nárok na výjimku nelze určit.

Penzijní fondy ne

Do Fondu pojištění vkladů musí přispívat všechny banky, stavební spořitelny i družstevní záložny. Tuto povinnost mají danou zákonem. Na konci listopadu v něm byla částka 28,8 miliard korun.

Pojištění vkladů v České republice se i nadále nevztahuje k penzijním fondům (bývalého penzijního připojištění). Evropská komise nechává toto rozhodnutí na jednotlivých státech. U nás jsou pojištěny vklady v bankách, družstevních záložnách a stavebních spořitelnách. Zařazení i penzijních fondů by podle ministerstva financí sice zvýšilo zájem o tento způsob spoření, ovšem byly by zvýšeny náklady penzijních společností. Pro klienty by to pak mohlo znamenat zbytečné zdražení. Dosavadní ochrana je podle ministerstva dostatečná.

mm

Autor: Ivo Mahler

Miluji obchodování na trzích a vše kolem toho. Když jsem se poprvé seznámil s CFD deriváty, byl jsem očarován možností obchodovat velké objemy s relativně malým kapitálem. Tak jako v životě je ale nahoře i dole, takže byly doby lepší i horší. Nyní se již považuji za zkušeného obchodníka, který neobchoduje srdcem, ale rozumem. Když neobchoduji, rád píši články sem na Investomanii, vzdělávám se nebo se toulám přírodou.
Štítky , , .Záložka pro permanentní odkaz.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *