Kontrolní hlášení – jak vypadá plná moc

Od nového roku mají plátci DPH povinnost podávat kontrolní hlášení. Pokud chtějí zplnomocnit třetí osobu k tomuto úkonu, je potřeba, aby k tomu byla patřičná plná moc.

clerk-19909_1280

Každý daňový subjekt si může zvolit zmocněnce až na některé případy, kdy je nutné při správě daní konat osobně. V plné moci musí být vymezen rozsah zmocnění tak, aby bylo naprosto jasné, jaké úkony, řízení či k jakým postupům je plná moc vydána. Pokud tento rozsah není vymezen nebo v plné moci něco chybí, vyzve správce daně daňový subjekt (toho, kdo zmocňuje), aby plnou moc upravil. Plná moc začne platit od okamžiku jejího uplatnění u správce daně.

Plnou moc je možné rozdělit na generální (všeobecnou), která zplnomocňuje k plnému zastupování a veškerým právním úkonům. A na speciální, která opravňuje jen k určitým úkonům, které musí být uvedené v plné moci.

Aby člověk, který je zmocněn konat za správce daně v činnostech týkajících se kontrolního hlášení či jiného jednat, musí mít u tohoto správce uloženou plnou moc, ve které bude zplnomocněn k takovým úkonům. V prosinci 2015 reagovalo Generální finanční ředitelství na stránkách Finanční správy České republiky na mnohé dotazy od plátců DPH právě ohledně kontrolního hlášení a plných mocí. Vydalo informaci k posouzení stávajících plných mocí a pověření pro účely řízení ve věcech kontrolního hlášení.

Generální plná moc

Generální plná moc, která již byla uložena na finančním úřadu nebo úplně nová plná moc, jež obsahuje dostatečné oprávnění, kdy může zmocněnec provádět i úkony spojené s kontrolním hlášením. Jestliže takovou plnou moc již má podnikatelský subjekt uložen u správce daně, není potřeba vystavovat ještě další speciální plnou moc kvůli kontrolnímu hlášení.

Již vydané speciální plné moci

Již vydaná speciální plná moc, kterou má plátce DPH uloženou u správce daně a není v ní uvedeno, že je možné ji použít i na podávání kontrolních hlášení a dalších úkonů, které se týkají této oblasti, nemůže být pro tyto účely použita. Proto je nutné vedle této plné moci ještě doložit další speciální plnou moc, která se vztahuje pouze na kontrolní hlášení. Jestliže však stávající speciální plná moc, která je u správce daně uložená, zní na podání daňového tvrzení na dani z přidané hodnoty, pak je pod pojmem tvrzení zahrnuto i kontrolní hlášení. Taková plná moc dostačuje i ke zplnomocnění k podání kontrolního hlášení. Musí být rozlišeno, zda plátce DPH chce třetí osobu zplnomocnit pouze k podávání kontrolního hlášení nebo i k jiným činnostem.

Jednou z možností u plných mocí ohledně kontrolního hlášení je plná moc, která opravňuje zmocněnce pouze k jeho podávání (musí být podáno elektronicky). U ostatních činností musí plátce DPH vyřizovat úkony osobně nebo zmocnit třetí osobu. Tento rozsah plnění musí být uveden i v plné moci, jež bude zaslána finančnímu úřadu. Rozsah zastupování musí být v plné moci správně vymezen, protože je více typů kontrolních hlášení (řádné, opravné a následné).

Speciální plná moc, která se týká kontrolního hlášení

Plná moc může být napsána na jakékoliv zastupování v případě kontrolního hlášení. Zmocněnec pak může za plátce DPH podávat kontrolní hlášení, přijímat výzvy od finančního úřadu a komunikovat se správcem daně. Znění v plné moci pak musí být toto: zastupovat plátce daně v plném rozsahu ve všech úkonech, řízeních nebo jiných postupech ve věcech kontrolního hlášení.

Na internetových stránkách jsou dostupné různé vzory plných mocí, které může plátce DPH použít, například zde.

mm

Autor: Martina Mádlová

Ráda píši a informuji o dění ve světě forexu, financí a investování. Baví mě neustále se vzdělávat a proto jsem se vrhla i do tohoto dynamického oboru. Je mi 31 let a letos jsem dokončila dálkové studium na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích. Mojí prioritou je pečlivost, flexibilita, férové jednání a rychlá reakce na dění ve světě financí. Vždy se ráda přiučím něco nového, nastuduji kus nové informace a předám dál naším čtenářům.
Štítky , , .Záložka pro permanentní odkaz.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *