OVB má zaplatit pokutu 5 mil. Kč za prodej IŽP

Česká národní banka stále lépe odhaluje nekalé praktiky finančních poradců. Poslední odhalená OVB má zaplatit pokutu 5 mil. Kč za prodej investičního životního pojištění.

OVB byla za nekalé praktiky pokutována 5 mil. Kč

OVB byla za nekalé praktiky pokutována 5 mil. Kč

Předně je třeba říci, že prodej investičního životního pojištění je v pořádku, jestliže je realizován podle stanovených pravidel a v zájmu klienta. ČNB zakázala v Dohledovém benchmarku ze dne 28. 8. 2013 prodávat IŽP, jako spořící produkt. Podle ní se nejedná o nejlepší produkt pro zhodnocení prostředků.

Brzy poté udělila právě z tohoto důvodu první sankci. V rozhodnutí o ní stojí, že při výkonu zprostředkovatelské činnosti v pojišťovnictví opakovaně prezentovala společnost klientům písemně i ústně investiční životní pojištění (IŽP) jako produkt vhodný ke spoření. Pokuta ve výši 5 mil. Kč byla udělena za období od září 2010 do února 2013. OVB ihned upozornila na to, že pokuta je stanovena právě jen za toto omezené období. Dle svého vyjádření společnost okamžitě ještě v roce 2012 zpracovala připomínky ČNB, jak mají prezentovat IŽP. Byl změněn management společnosti, byly vložené investice do podpory IT, provádí se namátková kontrola smluv a je i širší tým, který má smlouvy kontrolovat.

ČNB prokázala OVB Allfinanz dostatečně, že její podřízení pojišťovací zprostředkovatelé využívali hned několik nekalých praktik a zavádějících tvrzení. Většinou ústně, ale někdy i písemně. Zástupci společnosti tvrdili, že vložené prostředky lze kdykoliv vybrat, či že se jedná o produkt, který má garantované či kladné zhodnocení vložených peněžních prostředků, kdy tyto prostředky je možné vybrat po 2 až 5 letech jeho trvání. Stejně tak bylo klientům tvrzeno, že je možné kdykoliv pojistné snížit. Samozřejmě až po dvou letech spoření, aby nemusel finanční poradce vracet nic z provize. Společnost se k celé situaci dále vyjádřila tak, že šlo o pochybení jednotlivců a více než polovina prošetřovaných stížností byla uzavřena právě těmito jednotlivci, kteří navíc přešli ke konkurenci či ukončili svou činnost. S některými jsou dokonce vedeny i soudní spory. ČNB zdůvodnila udělenou pokutu zákonem o ochraně spotřebitele, v němž je vyloženě stanoveno, že pokud podnikatel použije nekalé obchodní praktiky, dopustí se podnikatel nelegálního chování a porušení zákona.

OVB dostalo pokutu na základě kontroly v podobném časovém rozmezí (2007 až únor 2012). Tehdy byla udělena pokuta za řadu více či méně formálních nedostatků ve výši 2 mil. Kč.

ČNB přesně vyjádřila, co bude pokutovat

ČNB prostřednictvím svých Dohledových benchmarků a Úředních sdělení přesně a jasně říká, jaké praktiky nehodlá tolerovat. Jedním z prvních byl i již zmíněný Dohledový benchmark, kde ČNB mimo jiné zakazuje nazývat investiční životní pojištění spořením, spořícím plánem, atd. Další doporučení v Úředním sdělení ČNB ze dne 21. ledna 2014 směřovalo na pojišťovny. Centrální banka zde připomínala, že pojišťovny jsou zodpovědné za své distribuční kanály. Téměř rok poté trvalo pojišťovnám, aby se dohodly na sjednocení pravidel pro prodej životních pojištění s rezervou.

Sankce obdrželo více subjektů

OVB není jedinou pojišťovací společností, která letos obdržela rozhodnutí o udělení sankce od ČNB. Je dokonce již třetí v pořadí. 6. 1. 2016 nabylo účinnosti rozhodnutí o odebrání licence pro pojišťovacího zprostředkovatele Rolanda Keményho. Na jeho majetek byl vyhlášen konkurz. Ten byl ale zrušen pro nedostatek majetku. Podle ČNB tím ztratil Roland Kemény důvěryhodnost.

1. 2. 2016 nabylo účinnosti rozhodnutí, které se týkalo společnosti AV finance. Ta nedodala České národní bance potřebné dokumenty a tím dostatečně nespolupracovala při výkonu dohledu. Obdržela pokutu ve výši 40 tis. Kč.

Další tři sankce získali společnosti z oblasti investičních zprostředkovatelů. 15. 1. 2016 nabylo účinnosti rozhodnutí o uložení pokuty v hodnotě 10 tis. Kč společnosti AKROPOL, která nevedla evidenci přijatých obchodních příkazů. 23. 1. 2016 nabylo účinnosti opatření, které se vztahuje na společnost KLAIRE. Ta nedodala potřebné dokumenty a porušila tak povinnost poskytnout ČNB dostatečnou součinnost. Za to dostala pokutu ve výši 100 tis. Kč. Poslední pokutu dostala společnost FINANCE V+V dne 11. 2. 2016 za to, že neměla své vnitřní předpisy v pořádku, měla evidované zaměstnance i jako vázané zástupce a také nesdělila příslušnému úřadu spolupráci s pojišťovnami. Zde je pokuta 30 tis. Kč.

Česká národní banka dohlíží opravdu pečlivě a v letošním roce potrestala již šest pojišťovacích a investičních zprostředkovatelů. Jak již bylo zmíněno, nejvyšší sankci obdržela OVB Allfinanz. O výši pokuty rozhoduje regulátor (ČNB) a je tedy naprosto v mezích zákona.

mm

Autor: Martina Mádlová

Ráda píši a informuji o dění ve světě forexu, financí a investování. Baví mě neustále se vzdělávat a proto jsem se vrhla i do tohoto dynamického oboru. Je mi 31 let a letos jsem dokončila dálkové studium na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích. Mojí prioritou je pečlivost, flexibilita, férové jednání a rychlá reakce na dění ve světě financí. Vždy se ráda přiučím něco nového, nastuduji kus nové informace a předám dál naším čtenářům.
Štítky , , , , , , .Záložka pro permanentní odkaz.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *