ERB přišla o povolení k činnosti

Česká národní banka vzala ERB bank povolení k činnosti a kvůli jmenování likvidátora se obrátí na soud. Podle centrální banky má instituce již delší dobu problémy se špatně fungujícím řídícím a kontrolním systémem a nakupuje dluhopisy v rozporu se zákony. ERB bank se zaměřovala především na financování českého exportu do Ruska. Poskytovala ovšem i klasické bankovní služby. Odebrání povolení k činnosti již nabylo právní moci.

ERB bank již nemůže provozovat svou činnost.

ERB bank již nemůže provozovat svou činnost.

Centrální banka vytýkala ERB to, že její řídící a kontrolní systémy a investice do dluhopisů jsou v rozporu se zákony. Rozhodnutí o odejmutí licence nabylo právní moci v pondělí. Nyní se ČBN chystá podat návrh k soudu na jmenování likvidátora ERB bank. Toto rozhodnutí oznámil své rozhodnutí v tiskové zprávě. Už minulý týden bylo oznámeno, že ERB bank nedokáže dostát svým závazkům. Ve čtvrtek začal Garanční systém finančního trhu vyplácet pojištěné vklady klientů. Nárok na výplatu má 5 409 klientů a jejich pojištěné vklady jsou celkem ve výši 3,53 miliardy korun.

Podle vyjádření ČNB bylo zjištěné zásadní pochybení hlavně při řízení úvěrového a tržního rizika a rizika likvidity. Kvůli tomu vzniklo mnoho špatných úvěrů. Dále prý nebyla banka personálně a odborně vybavena a nedisponovala funkčním systémem, který by chránil před legalizací výnosů z trestné činnosti a financování terorismu či umožňoval dodržování mezinárodních sankcí. Dále měla banka nakoupit za zvláštních okolností dluhopisy emitované rakouskou společností za 60 milionů eur (1,62 miliardy korun). Tím mnohonásobně překročila limit, který je stanovený pro pohledávky vůči jednomu subjektu.

ERB banka měla pomoci financovat obchod mezi Českem a Ruskem. Zprostředkovávala ovšem i klasické bankovní služby. Licenci od ČNB získala v roce 2008 a mohla díky tomu působit po celé Evropské unii. Jednalo se o první ruský finanční ústav, který získal novou licenci v zemi EU. Banka má dvě pobočky, jednu v Praze a druhou v Karlových Varech a dále samostatnou směnárnu na karlovarském letišti. Celému byznysu velí ruský finančník Roman Jakubovič Popov, který má ve svém držení 92,7 procent akcií a je generálním ředitelem. Jedná se o malou banku, která měla před zákazem činnosti celkový objem vkladů ve výši 5,3 miliardy korun a přes 6 tisíc depozitních účtů. Bance se nedařilo již několik měsíců plnit to, co po ní ČNB chtěla. Mělo jí chybět v účetnictví mezi 1 až 1,5 miliardy korun.

Výhrady centrální banky k fungování ERB začaly již v roce 2014. V této době nařídila ČNB navýšit kapitál a správně označit rizikové úvěry, které byly udělené asi deseti klientům. Dále měla ERB odstranit nedostatky, které byly zjištěné při vnitřní kontrole procesu hodnocení a schvalování financování. Letos v březnu bylo vydáno předběžné opatření, které zakázalo bance poskytovat úvěry, přijímat vklady od veřejnosti a investování do některých aktiv. Dále centrální banka v loňském roce vyžadovala, aby ERB snížila velikost úvěru, kterou měla vůči sesterské První česko-ruské bance v Moskvě. Ta už je nyní také bez licence. Tento požadavek ovšem narazil na nedostatek peněz v PČRB.

Dluhopisy v podezření

S tím, jak se blížil termín, do kterého měla banka napravit nedostatky, udělala ERB transakci, která opět probudila podezření regulátora. V prosinci banka zaplatila 60 milionů eur za tři dluhopisy, které vydala rakouská finanční skupina M&A Invesment Consult. Popov uvedl, že banka investovala do dluhopisů s úrokem 2,5 procenta, protože nemohla prodávat úvěry a potřebovala mít stabilní výnos z volných peněz. Společnost M&A Invesment Consult nemá webové stránky a neobchoduje cenné papíry aktivně na trhu. Protože ve stejném období přišlo na účty banky dalších 20 milionů eur jako splátka úvěrů od PČRB, je transakce značně podezřelá a jeví se jako kruhové financování, které má zlepšit pohled na hospodaření. Krátce řečeno získala ERB peníze od problematického věřitele, ale ve skutečnosti se jedná o prostředky, které vydala jinde za dluhopisy. Tuto transakci měla ERB vrátit do poloviny května, ale termín nebyl dodržen.

Na začátku října Popov prohlásil, že omezení byznysu banky českými orgány neumožňuje příchod nového vlastníka, který byl již v jednání a měl ERB převzít. Nebylo řečeno, kdo tímto investorem měl být.

Podle Garančního systému přesahuje průměrný vklad v ERB na jednoho klienta mírně 650 tisíc korun. V systému je zavedeno 86 tzv. nadlimitních vkladů, které v den vydání oznámení přesáhly 100 tisíc eur (2,72 milionu korun). Po sečtení se jedná o takřka 47 milionů korun. Tyto peníze přesahují limit pojištění vkladů a budou představovat pohledávku klientů za bankou, protože nejsou pojištěné systémem.

mm

Autor: Martina Mádlová

Ráda píši a informuji o dění ve světě forexu, financí a investování. Baví mě neustále se vzdělávat a proto jsem se vrhla i do tohoto dynamického oboru. Je mi 31 let a letos jsem dokončila dálkové studium na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích. Mojí prioritou je pečlivost, flexibilita, férové jednání a rychlá reakce na dění ve světě financí. Vždy se ráda přiučím něco nového, nastuduji kus nové informace a předám dál naším čtenářům.
Štítky , , , .Záložka pro permanentní odkaz.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *