Put Opce

Put Opce

Put opce je takzvaná prodejní opce, která dává svému majiteli právo prodat instrument za předem stanovenou cenu, nehledně na to, jaká je aktuální cena na trhu. Vypisovatel put opce musí naopak poskytnout plnění, tj. odkoupit instrument za předem dohodnutou cenu, tzv. strike cenu.

Běžně se za nákup put opce platí opční prémium, které závisí na prodejním kurzu a době expirace. Obecně platí, čím je prodejní cena blíže k současnému, tím dražší opce bude, protože se tím pro vypisovatele zvyšuje pravděpodobnost, že bude muset opci odkoupit za předem domluvenou cenu, která bude vyšší, než tržní (v opačném případě by se neplnilo). U doby expirace již není vliv na cenu tak zřejmý. Mimo těchto dvou základních faktorů mají na ocenění opce vliv také další faktory, jako např. volatilita ceny. Více o přesném oceňování opcí viz. Black Schollesův Model.

Ve světě binárních opcí lze put opci pouze koupit, nikoliv vypsat, a to od brokera. Pokud kupujeme put opci, zaplatíme dopředu částku, tzv. opční prémium, čímž získáváme právo v předem stanovený čas opci prodat za předem dohodnutou cenu. Rozdíl oproti běžné put opci je, že zde je pevně stanovená výplatní částka, takže pokud jsme koupili prodejní put opci s cílovým kurzem např. 1.3 a kurz je v době expirace 1.25, znamená to, že je opce v penězích a my dostáváme plnění, které je také předem dohodnuté. U normální opce by plnění záviselo na rozdílu kurzů, jaký je dohodnutý a jaký je tržní, ve světě binárních opcí tomu tak není, a stačí, že bude opce v době expirace v penězích. U některých typů opcí dokonce stačí, aby se za dobu svého života byť jen jednou dostala na peníze a už získáváme plnění, často i několik set procent, více viz Pro Opce.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *