Česká republika a investování

V tuzemsku jsou pro investory dostupné dvě burzy cenných papírů. První a nejznámější je Burza cenných papírů Praha, a.s. (BCPP) a RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů, a.s. (RMS), který ne každý zná. Trh v Česku se začal objevovat po kupónové privatizaci tisíců českých společností, ovšem s akciemi mnohých z nich se nikdy nezačalo obchodovat ve vyšších objemech. Tyto akcie byly postupně stahovány z trhu.

Burzy cenných papírů jsou dynamickým místem, kde se situace na trhu mění každým okamžikem.

Burzy cenných papírů jsou dynamickým místem, kde se situace na trhu mění každým okamžikem.

Burza cenných papírů Praha, a.s.

Obchodování na pražské burze je realizováno v automatizovaném obchodním systému XETRA® Praha. Jedná se o elektronický obchodní systém, který je řízený objednávkami a kotacemi. Provozuje ho společnost Deutsche Börse AF. Je možné obchodovat akcie v obchodních segmentech (kontinuální obchodování) a samostatné aukce. Kontinuální obchodování má na začátku úvodní aukci a je možné ho přerušit vloženými aukcemi. Je ukončeno závěrečnou aukcí.

Nástroje XETRA®

 • objednávky se zpracovávají dle časové a cenové priority,

 • kurz, který byl stanovený pro určitý cenný papír, jako poslední je nazýván „Referenční cena“,
 • obchodování je anonymní,
 • v každém okamžiku existuje pro daný cenný papír pouze jedna cena – kurz,
 • maximální platnost objednávky je 360 kalendářních dní,
 • minimální obchodovatelná jednotka se rovná jednomu kusu cenného papíru.

Jak vypadá burzovní den

Obchodní režim – kontinuální obchodování

 • 8:50 – 9:00 – Úvodní aukce
 • 9:00 – 16:20 – Kontinuální obchodování
 • 16:20 – 16:30 – Závěrečné aukce

Obchodní režim – samostatné aukce

 • 8:00 – 8:50 – Předobchodní fáze (sběr objednávek)
 • 8:50 – 9:00 – Aukce
 • 9:00 – 17:00 – Poobchodní fáze (sběr objednávek na další den)

Trhy burzy

Každá emise akcií obchodovaná na pražské burze musí být zařazena do jednoho ze tří burzovních trhů. Ty se mezi sebou liší především požadavky na plnění informačních povinností od emitentů nebo jiných oprávněných osob. Trhy Prime a Standard jsou regulované trhy, trh Start je neregulovaný.

Start

Start se řadí mezi specializované trhy pro malé a střední firmy. Je to trh, který je regulován pouze burzou a jeho pravidla emitentům vyhovují maximálně a současně jsou nastavená tak, aby zajišťovala i dostatečnou likviditu. Ta je velmi důležitá pro investory. Trh umožňuje malým a středním firmám přístup ke kapitálu jednoduše, rychle a navíc není finančně náročný.

Prime

Prime Market je určený pro obchodování největších a nejprestižnějších emisí akcií na českých i zahraničních společností. Na tento trh mohou být přijaty emise splňující náročnější zákonné podmínky oficiálního trhu s cennými papíry či pouze zákonné podmínky regulovaného trhu.

Společnosti musí pro vstup na trh splňovat následující podmínky:

 • tržní kapitalizace emise 1 000 000 EUR,
 • část emise, která je rozptýlena mezi veřejnost minimálně 25 %,
 • doba existence emitenta minimálně 3 roky.

Standard

Standard trh je vhodný pro obchodování velkých a prestižních emisí akcií českých i zahraničních společností. Mohou na něj být přijaty emise splňující veškeré zákonné podmínky oficiálního trhu nebo pouze zákonné podmínky regulovaného trhu. Burza umožňuje přijetí akcií i bez souhlasu emitenta v případě, že jsou již obchodovány na jiném regulovaném trhu v rámci EU.

Podmínky pro vstup na Standard Market:

 • tržní kapitalizace emise 1 000 000 EUR,
 • část emise, která je rozptýlena mezi veřejnost minimálně 25 %,
 • doba existence emitenta minimálně 3 roky.

Obchody na BCPP jsou vypořádány v čase T+2 (T- den uzavření obchodu). Do stanovené lhůty se vždy počítají pouze obchodní dny příslušného trhu.

RM-Systém, Česká burza cenných papírů, a.s.

Česká burza cenných papírů, a.s. je trh, na kterém se obchoduje s akciemi nejvýznamnějších českých i zahraničních společností. Dále se zde obchodují dluhopisy i investiční certifikáty. Na burze obchodují především drobní a střední investoři, kteří chtějí investovat na kapitálovém trhu.

Historie RM-Systému

Burza zahájila své pravidelné obchodování již v roce 1993. Od té doby její služby využilo více než 3 mil. zákazníků. V prosinci 2008 se stala českou burzou cenných papírů a v lednu 2009 byl spuštěn nový a lepší obchodní systém. Ten byl rozdělen na oficiální a volný trh. Na oficiálním trhu musí cenné papíry splnit přísnější podmínky, které jsou definované zákonem o podnikání na kapitálovém trhu.

RM-Systém, Česká burza cenných papírů má elitní segment EasyClick, kde jsou nákupy i prodej akcií možné jen ve standardizovaných násobících počtech akcií v rámci tzv. EasyClick lotů. Loty musí být dostupné pro menší i střední investice a k tomu je přizpůsobena i jejich velikost. Stejně jako na pražské burze i zde funguje systém tvůrců trhu. Ti mají za úkol zajistit u vybraných titulů likviditu. Oproti pražské burze probíhá vypořádání obchodů online, tedy v čase T+O.

Cenné papíry nakoupené na obou burzách jsou vedeny v CDCP na majetkovém účtu klienta. Každý takový účet je identifikován číslem účtu a rodným číslem či IC majitele. To neplatí pro akcie zahraničních společností obchodované na tuzemských burzách a registrované v zahraniční. V případě BCPP vede evidenci majitelů CDCP a v případě RMS SVYT.

mm

Autor: Martina Mádlová

Ráda píši a informuji o dění ve světě forexu, financí a investování. Baví mě neustále se vzdělávat a proto jsem se vrhla i do tohoto dynamického oboru. Je mi 31 let a letos jsem dokončila dálkové studium na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích. Mojí prioritou je pečlivost, flexibilita, férové jednání a rychlá reakce na dění ve světě financí. Vždy se ráda přiučím něco nového, nastuduji kus nové informace a předám dál naším čtenářům.
Štítky , , , , , , .Záložka pro permanentní odkaz.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *