Co znamená pojem „peněžní ekvivalenty“?

S pojmem „peněžní ekvivalenty“ se setká každý investor. Jedná se o cenné papíry určené pro krátkodobé investování. Jsou velmi likvidní a mají dobrou úvěrovou kvalitu.

Peněžní ekvivalenty mají velmi dobrou úvěrovou kvalitu a řadí se mezi likvidní aktiva.

Peněžní ekvivalenty mají velmi dobrou úvěrovou kvalitu a řadí se mezi likvidní aktiva.

Spolu s akciemi a dluhopisy tvoří hlavní části aktiv. Zahrnují státní pokladniční poukázky, bankovní certifikáty, bankovní akceptace, komerční korporátní papíry a ostatní nástroje peněžního trhu. Mají krátkou dobu splatnosti a jsou okamžitě směnitelné za předem známou částku.

Mají ještě další velmi důležitou funkci. Ukazují situaci a finanční zdraví společnosti. Analytici mohou jejich prostřednictvím odhadnout, zda je rozumné investovat do vybrané společnosti nebo ne. Podle toho, jak dokáže vytvářet peněžní prostředky a ekvivalenty se dá říct, jak je schopná platit své krátkodobé účty.

Dělení peněžních ekvivalentů

Peněžní ekvivalenty se obecně rozdělují na: státní pokladniční poukázky, komerční papíry, obchodovatelné cenné papíry, fondy peněžního trhu.

  • Státní pokladniční poukázky nebo také pokladniční poukázky jsou cenné papíry, které vydává ministerstvo financí a jejich prostřednictvím si vláda v krátkém období půjčuje peníze. Investoři mají možnost investovat s minimálním rizikem. Výnosy státních pokladničních poukázek jsou rozdíly mezi cenou nákupu a hodnotou odkupu. Slouží v podstatě k tomu, aby kryly státní deficit. Pokud by se investice do tohoto typu cenného papíru měla vyplatit, je nutné investovat alespoň 10 milionů korun. Vydávají se s maximální splatností na jeden rok. Jedná se o zaknihované cenné papíry a evidenci jejich majitelů vede Česká národní banka.
  • Komerční papíry používají velké společnosti k přijímání finančních prostředků odpovídajících krátkodobým dluhovým závazkům (např. mzda firem). Tyto papíry podporují emitentnové banky a společnosti, které se zavazují, že zaplatí částku v den splatnosti, která je uvedená na poukázce.
  • Obchodovatelné cenné papíry jsou finanční aktiva a nástroje, které je možné bez větších komplikací převést na peněžní prostředky. Vyznačují se vysokou likviditou. Mají kratší splatnost, obvykle do jednoho roku a sazby, se kterými se obchoduje jen v minimálním rozsahu, ovlivňují výši ceny. U cenných papírů je velmi důležité rozlišovat jejich druh, podobu a formu.
  • Fondy peněžního trhu jsou kontrolní účty zaměřené na investice do nástrojů peněžního trhu (instrumentů) se splatností do jednoho roku. Poskytují společnostem a organizacím efektivní nástroj pro správu jejich peněz, protože bývají více stabilní oproti jiným typům fondů. Jejich výnos je silně spjat s vývojem úrokových sazeb. Obecně vykazují nízký stupeň volatility ceny podílového listu.

Existuje více důvodů, proč chce nějaká společnost uložit svůj kapitál do peněžních ekvivalentů. Jedním z nich je čistý pracovní kapitál společnosti (krátkodobý majetek – krátkodobé rezervy), který využívá k nákupu zásob, krytí provozních nákladů a dalších nákupů. Poskytují i rezervu pro případy, kdy se rychle převede hotovost a po ten čas nemá k dispozici firma tolik peněz. Mohou být použity i na financování akvizice. Společnosti často ukládají do peněžních ekvivalentů peníze, aby získaly úroky ve chvíli, kdy peníze nepotřebují využívat, chtějí, aby se zhodnocovaly, ale zároveň musí mít k financím stále přístup.

mm

Autor: Martina Mádlová

Ráda píši a informuji o dění ve světě forexu, financí a investování. Baví mě neustále se vzdělávat a proto jsem se vrhla i do tohoto dynamického oboru. Je mi 31 let a letos jsem dokončila dálkové studium na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích. Mojí prioritou je pečlivost, flexibilita, férové jednání a rychlá reakce na dění ve světě financí. Vždy se ráda přiučím něco nového, nastuduji kus nové informace a předám dál naším čtenářům.
Štítky , , , , .Záložka pro permanentní odkaz.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *